başdan-başa

başdan-başa
z. Bütünlüklə, tamamilə, hər yeri, hər tərəfi; bütöv, tamam, səlt. Ət deyil, başdan-başa yağdır. Onun dedik- ləri başdan-başa səhvdir. Şəhərə başdanbaşa asfalt döşənmişdir. Dəniz başdan-başa buzlarla örtülmüşdür. – Uşaqları tapıb, çiyələk, göbələk toplamağa, ya dərədə balıq tutmağa gedərdik. Bu dərə başdan-başa su qaynağı idi. A. Ş.. Yaxşılıq insana bir sənət olsun; Dünya başdan-başa qoy cənnət olsun! S. V.. O səhra ki başdan-başa tikandı, qumdu; Döndü sərin kölgə salan sərvliklərə. Ə. Cəm.. Başdan-başa süzmək – hər tərəfini, hər yerini gözdən keçirmək, istehzalı və ya şübhəli nəzərlə başından- ayağına qədər baxmaq. Nəhayət, hacı gəldi. İçəri girincə əvvəlcə otağı bir quşbaxışı ilə başdan-başa süzdü. A. Ş..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • başdan-ayağa — bax başdan başa. Başdan ayağa külli vücudum oda yandı. Nəs.. <Nurcahan:> Mən başdan ayağa sirr dağarcığıyam. N. V.. <Əli bəy:> A kişi, heç kəsin sözünə qulaq asma. İstəyirsənsə oğlun adam olsun, şkolaya qoy. O ki qaldı axund Molla… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bütün — 1. əvəz. Hamı, hamısı, ümum, cəmi. Bütün xalq. Bütün aləm. Bütün gecəni işlədim. Bütün qüvvələri topladıq. – Bütün salondakılar dönüb mənə baxdı. M. C.. <Salmanova Cumanın> bütün əməllərini gözünün içinə deyəcəkdi. Ə. Ə.. 2. sif. dan.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • biretə — (Bakı) tamamilə, başdan başa. – Sə:r sübdən durub gördüm, o qədə qar yağıb ki, hər yeri biretə örtüb …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • eyzan — I (Füzuli, Mingəçevir, Zərdab) həmişə, daima. – Bu işi eyzan sən görürsən (Füzuli); – Çətin işə eyzan məni buyurursan (Zərdab) II (Ağdam, Bərdə, Cəlilabad, Gədəbəy, Xocavənd, Kürdəmir, Qazax, Salyan) tamamilə, bütünlüklə, başdan başa. – Bıra… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • salvasal — (Çənbərək) başdan başa, tamamilə. – Haştağıyı çaldı salvasal camahat …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • suama — (Salyan) tamamilə, başdan başa. – Bizim yerimiz suama çayırdı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • şumarramax — (Oğuz) başdan başa suvarmaq …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • yönübeləsinə — (Füzuli) başdan başa. – Yönübeləsinə hamısın söylədim …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • pürazar — f. çox əziyyətli, başdan başa əziyyət olan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • qaftaqaf — ə. və f. «Qafdan Qafa qədər» 1) m. bütün yerlərdə, bütün ölkələrdə, hər yerdə; 2) m. başdan başa, tamamilə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”